Gentdestrac


GENT D’ESTRAC és un partit nou, plural i transversal, però sobretot local i independent. Sense dependència econòmica ni ideològica, perquè no l’empara cap partit tradicional. No te més compromisos que els que ha adquirit amb Caldes. Vol un poble pròsper, sostenible i eficient i un ajuntament eficaç i transparent, com segur desitja la majoria de caldencs i caldenques. Des del 15 de juny de 2019, GENT D’ESTRAC te grup propi a l’Ajuntament de Caldes. Albert Batlle n’és el regidor portaveu. I tal com es va dir aquell dia, GdE no és govern, però tampoc és oposició. Ha vingut a ajudar i no a entorpir. A sumar i no a restar. A treballar pel poble i la seva gent. Ho diuen les pròpies paraules. Ajuntament va d’ajuntar, oposició ve d’oposar. Clarament, Gent d’Estrac es decanta per la primera opció. És ajuntament i com tal, actuarà!.

(09-23-29) PORTADA 260

191209.- Ja és al carrer una nova edició d’aquesta revista. Costa 3.100 € cada vegada que s’edita (impressió i disseny) i són 700 els exemplars que es reparteixen. Recomanable de llegir per estar al corrent d’algunes de les coses que passen a Caldes, però també aconsellable fer-ho amb prevenció, ja que el contingut polític referit a l’Ajuntament, segueix reflectint només l’opinió del Govern Municipal, que fins i tot signa l’editorial.

(03-12-19) VIGILÀNCIA i SALVAMENT PLATGES 2020

EL PLE NO ACCEPTA EL COMPROMÍS POLÍTIC QUE VOLIA GdE, EL GOVERN DIU QUE TINDRÀ EN COMPTE LES PROPOSTES

(02-12-19) ENLLUMENAT PÚBLIC: SOLUCIÓ PENDENT

ES COMENÇA PERÒ A ACTUAR EN UN SECTOR

(30-11-19) PLE 25N: REBUTJADA LA COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ.

ERC-PSC S’OPOSEN AL QUE EXIGIEN QUAN NO GOVERNAVEN RÀDIO LOCAL: DE MOMENT, NI PARLAR-NE !!
91130.- Els 8 vots del Govern (ERC-PSC) van tombar la COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ que proposava GENT d’ESTRAC. Malgrat l’alcaldessa Rosa Pou (ERC), digués que “s’estudiaria” la petició, el cert és que els dos partits de govern van votar en contra d’allò que, quan no manaven, a l’estiu de 2015, van exigir i aconseguir del govern de CiU.

(27-11-19) EL GOVERN NO VOL DEMANAR EL SOTERRAMENT DE LA RIERA

DIU QUE “NO HO CONSIDERA PRIORITARI” EL D'ARENYS SÍ QUE HO DEMANA ... I LI FAN CAS!

(22-11-19) PLE ORDINARI 25N

GdE DEMANA PACTAR LA POLÍTICA INFORMATIVA MUNICIPAL TAMBÉ PROPOSA IMPULSAR UNA NOVA RÀDIO LOCAL

(22-11-19) VIGILÀNCIA I SALVAMENT A LA PLATJA 2020

PLE 25N : GdE DEMANA EL COMPROMÍS DE TOTS ELS GRUPS ES VOL PACTAR LES CONDICIONS MÍNIMES DEL SERVEI

(22-11-19) DILLUNS 25N: PLE ORDINARI

S'APROVARA EL PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL POUM GdE PRESENTA PROPOSTES i PREGUNTES.

(27-10-19) VIGILÀNCIA I SALVAMENT A LA PLATJA 2020

PLE 28O : GdE PROPOSA NOVA LICITACIÓ QUE INCORPORI MILLOR LOCAL I MÉS PERSONAL