(07-05-20) COMUNICAT DE GENT D’ESTRAC

PROPOSTA D’ACCIONS LOCALS PER PAL·LIAR LA CRISI

CdE 200507- En les darreres setmanes, tan l’administració de l’Estat com la de la Generalitat, a més de fer front a la crisi sanitària pel CV19, també han anat dissenyant accions per a pal·liar els seus efectes econòmics.
Igualment, tots els ajuntaments fan el possible per garantir l’acompliment de les normes sanitàries, socials i de seguretat i confinament. Però amb això, que és molt, no n’hi haurà prou. A més de seguir facilitant la informació, assistència i serveis propis, els ajuntaments, també el de Caldes, pensem que estan obligats a fer un pas més.
Amb aquesta intenció, GdE, demana al Govern la creació d’una TAULA DE TREBALL de tots els Grups Municipals per estudiar, junts, l’aplicació de més mesures de les que ja s’han pres. Algunes, podrien ser aquestes (i potser, més i/o altres):
ÀREA SANITÀRIA
- Habilitar un nou Consultori Mèdic provisional que s’ajusti als requisits mínims de salubritat, higiene i comoditat, tant de pacients com de personal sanitari. La pandèmia ha evidenciat, encara més, les mancances de l’actual, que obliguen a actuar amb urgència. .
ÀREA SOCIAL
- Reforçar els mitjans personals i materials del servei d’assistència a les persones de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials, per poder oferir l’assessorament, suport i ajuda a tots/es els veïns/es que ho necessitin.
- Habilitar una partida econòmica d’emergència social que reforci els ajuts a les famílies, treballadors, empreses i autònoms. Establir descomptes o condonació d’impostos quan calgui, també als afectats per un ERTO.
- Vetllar perquè els ajuts econòmics per als més petits arribin a tothom, ampliant partida del pressupost si cal: beques menjador, beques material escolar i beques digitals.
- Potenciar els mecanismes de col·laboració amb les entitats per ajudar-les a reprendre l’activitat. Fixar nova data per a la Fira d’Entitats.
ÀREA ECONÒMICA
- Deixar sense efecte l’increment de l’IBI del 2020, reduint el seu tipus impositiu per absorbir l’increment cadastral ja aplicat. Si no és possible per raó del calendari, adquirir el compromís de dedicar la quantitat recaptada a pal·liar la crisi del CV19.
- Indemnitzar econòmicament els concessionaris, autònoms i empreses que treballen per a l’Ajuntament que hagin suspès l’activitat per la CV19. Agilitzar els pagaments per a pal·liar la seva falta de liquiditat.
ÀREA COMERCIAL
- Bonificar (70%) taxa de terrasses i ampliar, sense cost afegit, les superfícies ocupacions fins a final d’any, si pot ser doblant espais, per així compensar reducció per distància social. Concedir noves ocupacions a qui les demani, en les mateixes condicions. Establir descomptes, proporcionals al tancament, de la taxa de residus comercials
- Habilitar un fons de contingència que sota el lema “Compra a Caldes” (o similar) reparteixi vals de compra finançats per l’Ajuntament només bescanviables a la xarxa comercial del poble.
- Posar en marxa una campanya de promoció (interna i externa) del comerç i de la vila com a destinació de termalisme, cultura i platja que inclogui allotjaments, balnearis, restauradors, comerç, serveis i l’oferta cultural i d’oci i que també incorpori iniciatives que ja s’han engegat. Proposem una Mostra Gastronòmica (o similar) amb les millors especialitats de cada restaurant, més les ofertes i promocions dels demés establiments, la F.Palau, les entitats i el mateix Ajuntament.
- Establir més mecanismes de col·laboració amb el sector, per dissenyar els detalls de la campanya/es promocional/s i per ajudar a millorar i modernitzar l’oferta comercial local
El cost d’aquestes propostes, es contemplaria en el pressupost municipal de 2020, mitjançant les modificacions de crèdit pertinents, acudint als ingressos de l’increment de l’IBI i si cal, a càrrec del romanent dels pressupostos anteriors, d’acord amb les línies marcades al RD 8/2020, els acords subscrits entre el Govern espanyol i la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies) i l’altra legislació estatal i catalana aplicable.
GENT D’ESTRAC s’ofereix a recolzar aquestes mesures i/o altres que es puguin establir per ajudar al sector econòmic i a la ciutadania davant l’emergència. Treballant junts/es, segur que com a poble, tot anirà més bé!
FOT: Vista parcial des del Parc Muntanyà.

Comparteix