(17-05-20)SERVEIS i PRESSUPOST: QÜESTIÓ DE PRIORITATS

L’AJUNTAMENT NO ÉS UNA EMPRESA

CdE 200516.- No són pocs els ciutadans/es que s’han quedat amb un pam de nas quan han advertit determinada deficiència en alguna instal·lació o servei municipal i la resposta que han obtingut dels responsables polítics ha estat la de “no hi ha diners” per atendre-la.
És clar que no hi ha diners per tot, però sobretot, no n’hi ha quan es perd de vista que la finalitat principal de l’ajuntament és facilitar els serveis que la ciutadania necessita. Un ajuntament no és una empresa privada obligada a presentar beneficis als seus accionistes, sinó una institució que ha de proporcionar serveis i que per fer-ho, ha d’aconseguir els ingressos necessaris, sigui dels mateixos ciutadans (impostos), sigui pel rendiment de les seves propietats (concessions, taxes), sigui per diners d’altres institucions (aportació Estat, Generalitat, subvencions), sigui per operacions financeres (crèdits).
Dit d’una altra manera i molt simplificada, la frase correcta és: “cal tal servei, vaig a obtenir els ingressos necessaris” i la incorrecta “com que no tinc diners, aquest servei no el faig i me'n oblido".
És en la correcta execució d’aquesta premissa on es demostra si un govern (que ja sabem que no ho pot tot) fa honor a la responsabilitat que els ciutadans/es l’hi han atorgat. Tota la resta no són més que lectures parcials (a favor i en contra) i excuses.
GdE aposta per aquest model. Menys retrets, menys “i tu més..” i més eficàcia. Eliminar la despesa supèrflua i incrementr l'esforç en aconseguir els ingressos que calguin!. Així de senzill, així de complicat!!.

Comparteix