Reglament d'atorgament de subvencions a entitats i associacions

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac de 6 de febrer de 2013 va aprovar un document que regula els criteris d’atorgament de subvencions a les entitats i associacions locals. Aquest document regeix, l’aplicació de diversos criteris perquè les entitats locals es beneficiïn d’ajut econòmic per a desenvolupar les seves activitats en benefici del municipi de Caldes d’Estrac. A més, es defineix la documentació i el període de temps amb que compten les entitats per presentar la documentació que els ha de permetre obtenir una subvenció de l’Ajuntament.