28.01.15 Un altre exemple de govern democràtic i transparent

Es posa en marxa el procés participatiu per elaborar el nou POUM

Després de mesos i mesos per aconseguir el finançament necessari per a la seva redacció, per fi Caldes afronta la part decisiva de definició del seu futur col•lectiu, la de redactar un nou POUM (Pla d’Ordenació Urbana Municipal) per a substituir el fins ara vigent que data, ni més ni menys de l’any 1984.

El POUM recollirà en prescripcions urbanístiques, socials i ambientals la definició del Caldes del futur, que forçosament es faran en base la utilització racional del territori i dels seus recursos, i la preservació dels seus valors paisatgístics, arqueològics, històrics, culturals i convivencials. Tot amb una única finalitat: la de garantir la millor qualitat de vida possible de les generacions presents i futures.

Elaborar un POUM no és qualsevol cosa. Ni és un tràmit, ni tampoc un pla senzill. És un document molt important, salvant les distàncies, gairebé es podria dir que és la “constitució” local, la norma de normes que defineix què és i què vol ser el municipi. La prova de que és un tema bàsic i transcendental és que s’ha trigat més de trenta any a reconsiderar el que hi havia.

Si ara es porta a terme és perquè les coses han canviat molt en aquests anys. Tan des del punt de vista normatiu general com des del més local de definició d’interessos, objectius i noves perspectives. Per això, cal que tots els caldencs i caldenques ara participem directament en aquesta determinació, perquè el futur de Caldes ha de ser el nostre i el de ningú més.

Informació, consulta, debat, consens són paraules que han de prendre el seu millor significat a mida que el procés vagi avançant durant tot l’any 2015. És per tot això, que des de CiU volem fer extensiva la convocatòria de l’Ajuntament a participar-hi. Que no hi falti ningú !!!!

Més informació:
http://www.caldetes.cat/document.php?id=3566

Comparteix