22.05.15 Abans de decidir: una pinzellada financera

Curiós, però ningú en parla en època electoral. I mira que és important parlar dels recursos que hom disposa .... Deu ser que no agrada fer notar que el munt de promeses que es fan no es correspon de cap de les maneres amb les possibilitats financeres de les arques municipals.

Nosaltres sí que ho farem. Ni que sigui breument. Especialment per a fer notar que des del 2010, el Govern de CiU ha aconseguit que el pressupost municipal s’estabilitzi al voltant dels 4 milions d’euros, de manera que, sense incrementar significativament la pressió fiscal, es disposa d’uns ingressos estables que permeten atendre una cartera de serveis complerta i amb una qualitat més que acceptable per donar resposta a les necessitats de la població.

Si d’ara en endavant es vol modificar a l’alça la despesa, introduint canvis significatius, caldrà que vinguin acompanyats dels ingressos corresponents si no es vol que es creï un desequilibri pressupostari que obligui a cancel•lar serveis. És així de clar i fàcil d’entendre, però no sembla que tothom ho tingui en compte.

Sí, ja sabem que alguns pensem en acudir a l’endeutament, a demanar un crèdit, vaja !. Potser no saben que en aquests moments el de l’Ajuntament assoleix una ràtio del 104%, per sota del límit establert del 110%. Es deuen poc més de quatre milions d’euros que es van pagant sense problemes, per raó de crèdits que s’han anat demanant des del 2001, el principal del quals, el del Pla de Proveïdors del 2012, de quasi 2 milions d’euros, va ser obligat per la falta de pagament de les subvencions i aportacions de les administracions superiors.

Cal pensar que amb la recuperació econòmica general, també arribarà la remuntada dels ingressos i el pagament dels deutes de les administracions i dels particulars que permetin reduir el de l’Ajuntament. Mentrestant, el Govern de Convergència i Unió ha aplicat criteris d’austeritat i eficiència i ha acabat el darrers exercicis comptables del 2012, 2013 i 2014 amb un clar superàvit.

Queda clar doncs que l’economia municipal es troba estabilitzada i amb perspectives de millorar però que per a poder fer front a noves despeses importants caldrà també poder obtenir els recursos necessaris.

Comparteix