21.05.15 Compromís amb Caldes i amb tú !!

Convergència i Unió assumeix tots i cadascun dels compromisos que es contenen en el Programa de Govern 2015-2019. Els impulsarà tots d’acord amb les possibilitats i disponibilitats de l’Ajuntament de Caldes, però en el cas que els ciutadans i ciutadanes ens facin confiança, aquests seran els més principals.

Compromís amb els tots i cadascun dels ciutadans de Caldes

Convergència i Unió s compromet a governar per a tots els caldencs, sense cap discriminació de cap classe, a pensar en el conjunt però també en la individualitat, per a que el progrés i el benestar arribi a tots els racons de les cases caldenques.

Compromís d’atenció a les persones

Convergència i Unió no pararà fins que tothom pugui exercir tots els seus drets, individuals i col•lectius, començant pels més elementals de tenir feina, habitatge i formació a l’abast, digne i suficient i posant èmfasi en els valors de civisme, solidaritat, esforç, compromís, justícia, cooperació i convivència que ens dignifiquen com a poble. Els col•lectius més precaris, infants, joves i Gent Gran seran la nostra prioritat.

Compromís d’un Caldes de tots

Convergència i Unió ja s’hi ha compromès però ara ho reiterem. El Caldes del demà l’hem de fer entre tots i per tant, dedicarem els propers dos anys a planificar-lo junts, redactant el nou Pla General (PGOU) amb total transparència, participació i voluntat de consens, perquè el poble del futur ens interessa i involucra a tots.

Compromís de dedicació

Convergència i Unió es compromet a exercir les tasques pròpies de la responsabilitat política de governar per si mateixa, sense recórrer a col•laboradors externs, dedicant-hi els seus regidors tot el temps disponible amb la dedicació que s’acordi pel Ple de l’Ajuntament.

Compromís de governabilitat

Convergència i Unió, d’acord amb el punt anterior, farà extensiu el compromís per a la governabilitat, el progrés i el benestar a tots els representants polítics que resultin escollits a les eleccions del diumenge 24 de maig. Perquè ens creiem el lema que ha presidit la nostra campanya electoral “treballem junts, tots sumem!”.

Compromís de transparència i participació

Convergència i Unió es compromet a la màxima transparència i participació en l’exercici de govern. Ningú es quedarà al marge sense poder fer la seva aportació. A part dels canals ja establerts i els nous que es puguin crear, CiU seguirà convocant sessions informatives públiques, com a mínim, una vegada cada trimestre i sempre que les circumstàncies ho aconsellin.

Compromís de salut

Convergència i Unió es compromet a tenir present la prevenció de la salut en tots els seus àmbits d’actuació i a dotar-la dels recursos necessaris. Ja hem aconseguit el compromís de la Generalitat per a construir el nou Espai de Salut (consultori) que Caldes necessita i només és qüestió de temps i tramitació administrativa que esdevingui una realitat.

Compromís de benestar

Convergència i Unió farà tot el possible i més per aconseguir el màxim benestar dels caldencs i caldenques. Ajuda i suport tècnic i logístic des dels Serveis Socials, potenciació serveis neteja i seguretat ciutadana i posada en marxa dels equipaments necessaris com el nou Casal de la Gent Gran al Patronat Mercè Torres, i el nou Centre Cívic.

Compromís de prosperitat

Convergència i Unió renovarà el Parc Maragall, les platges i posarà en marxa el projecte “Caldes Termal, destinació turística integral” com unes de les apostes més fermes que mai s’han fet per a la dinamització econòmica del conjunt del municipi

Compromís d’innovació i progrés

Convergència i Unió es compromet a que la fibra òptica arribi a totes les llars per millorar la seva connectivitat i la implantació de nous serveis que facin de Caldes paradigma del “municipi intel•ligent” (Smart-City) amb la posada en marxa de la tarja “Caldes-VIP” , la xarxa “wifi” gratuïta i noves mesures tecnològiques.

Compromís de tradició i cultura

Convergència i Unió es compromet en mantenir-nos fidels als arrels històrics i a la tradició cultural dels nostres avantpassats, fent que ambdós esdevinguin senyals de la nostra identitat. Ja ha instaurat la celebració del “Combat de Caldes”, ha posat en marxa l’Arxiu Històric, ha potenciat la Biblioteca i la Fundació Palau i ha empès l’Estiu Cultural i els cicles de música clàssica que amb la incorporació dels Concerts de Santa Florentina, ja des d’aquest estiu, consolidaran la nostra dimensió cultural i projectaran el nom de Caldes arreu.

Compromís d’escoltar la veu del poble

Convergència i Unió donarà la paraula a tots els veïns per a decidir què es fa al Centre del Poble. Coincidint amb l’elaboració del nou Pla General ja ha arribat l’hora de prendre la decisió. Ens proposem crear una Comissió de Participació Ciutadana que tindrà l’objectiu de convocar una Consulta Popular lliure, democràtica i vinculant abans del 2017. Així, la decisió final la prendrem de la millor manera possible: entre tots !!!.

Comparteix