14-06-2015
polític

Joaquim Arnó promet esforç i dedicació per fer de Caldes un poble de prosperitat, innovació i progrés.