(30-07-20)PLE MUNICIPAL 27 JULIOL

TOTS ELS GRUPS RECLAMEN MILLOR ATENCIÓ SANITÀRIA
DISPONIBILITAT PER BUSCAR NOU LLOC PEL CONSULTORI

CdE 200729.- A partir d’una proposta inicial presentada per JxC, gràcies a l’aportació i comentaris d’altres grups, especialment d’ERC, finalment el Ple va aprovar per unanimitat fins a 14 punts relacionats amb l’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA a Caldes, que es poden resumir en tres punts: garantir l’atenció domiciliària als pacients que ho necessitin mentre el Consultori estigui tancat, reclamar que aquest es reobri al més aviat possible i facilitar, si cal, una ubicació alternativa a l’actual.
Durant el debat va quedar clar que l’ASSISTÈNCIA A DOMICILI, és a dir, la que el metge visita el malalt a casa seva, prèvia consulta telefònica, és la que actualment està en vigor, però que no sempre ha funcionat adequadament. Per això, tots els Grups es van posar d’acord en reclamar-ho al Departament de Salut, afegint també la necessitat que s’adjudiqui a Caldes un equip mèdic fixe que faciliti el coneixement més gran i contacte amb els pacients.
Pel que fa reobertura del CONSULTORI, que tothom està d’acord ha de ser la més immediata possible, també es va acordar reclamar-la al Departament, tot afegint el compromís de cercar una ALTRA UBICACIÓ diferent a l’actual, si així ho demanden els protocols de seguretat i bon funcionament, tal com per altra banda, des de GdE ja s'havia demanat.
"Celebrem l’acord unànime i el compromís del Govern de fer-ne el seguiment perquè s’acompleixi” – diu Albert Batlle, portaveu de GdE -. “És una qüestió de vital importància que afecta tothom, però especialment a les persones més vulnerables. L’assistència mèdica al poble és irrenunciable i per això esperem que la domiciliària actual no falli i que de seguida es pugui reobrir el Consultori en una nova ubicació que garanteixi el bon servei i la seguretat” – conclou el portaveu.

Comparteix