(29-09-20) ENDERROC EDIFICI “MERCÈ TORRAS”

LA GENERALITAT NO INTERVÉ I RETORNA L’EXPEDIENT, L’AJUNTAMENT HAURÀ DE DEFINIR LES CONDICIONS

CdE 200928.- La tramitació del projecte d’enderroc de l’edifici de la Fundació Mercè Torras de la Riera,1, segueix el seu curs, i haurà de ser l’Ajuntament en exclusiva qui interpreti les condicions de conservació dels elements singulars de l’habitatge que es contemplen al Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Caldes (PEPPA), aprovat l’any 1994, i actualment vigent i d’obligat compliment.
Això s'ha conegut després que el Departament de Cultura de la Generalitat, a qui se l’hi havia demanat dictaminés sobre els elements a conservar, hagi retornat l’expedient a l’Ajuntament sense pronunciar-se, al·legant que es tracta d’un Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), que no està catalogat dins els d’interès nacional i que per tant, és l’Ajuntament qui ha de vetllar per la seva preservació.
Albert Batlle, portaveu de GdE, no s’ha mostrat satisfet per aquesta resposta. “Pensàvem que la Generalitat marcaria les directrius que el projecte aprovat per l’Ajuntament no especifica. Ara, s’hauran de concretar al detall, interpretant bé el Pla del Patrimoni i per això caldrà que prevalgui el diàleg i el consens entre tots els implicats". El portaveu reclama que es reprengui l’acord entre tots els Grups Municipals i que “no ens assabentem de les decisions del Govern pel web municipal, tal com va passar amb el projecte d’enderroc”.
FOT: Exterior M.Torras (2015).

Comparteix