(28-12-20) AVANÇ DEL POUM (NOU PLA GENERAL) PARTICIPACIÓ CIUTADANA: CONSULTA IMPOSSIBLE

EL GOVERN PUBLICA FINS A 43 ANUNCIS DIFERENTS INCLOUEN TEMES DESCARTATS PEL PLE

CdE 201228.- Comença malament el procés de PARTICIPACIÓ CIUTADANA del POUM, després que el PLE del 14 de desembre aprovés l’AVANÇ i la seva publicació posterior al web municipal perquè es pugui consultar i aportar el que es cregui oportú.
Doncs bé, en lloc de fer-ho de manera ordenada i exposant només el que cal, el GOVERN (ERC-PSC) ha fet IMPOSSIBLE LA CONSULTA, penjant un conjunt de 43 ANUNCIS que barregen textos, plànols (repetits i desordenats) i documents, la majoria dels quals NO estan subjecte a consulta. Alguns, fins i tot són de força anys enrere (*)
“En lloc de penjar UN únic anunci amb només la documentació de l’AVANÇ que s’ha de sotmetre a consideració ciutadana. han penjat tot l’expedient, desordenat i fins i tot amb temes que el Ple va descartar” – explica Albert Batlle, portaveu de GdE -. “És incomprensible, indignant i fa vergonya pròpia i aliena, tanta incompetència. Els veïns/es que volen saber i aportar al POUM no saben com fer-ho, perquè el que s’ha publicat és confús i enganyós. Com a regidor i caldenc, sap greu la pèssima imatge que dóna l’Ajuntament, tant als nostres conciutadans/es, com al públic en general, administracions i altres ajuntaments inclosos. Cal rectificar, ja”
GdE ja ha demanat per escrit la IMMEDIATA RETIRADA d’aquest batibull d’anuncis, i la publicació d’UN ÚNIC ANUNCI que inclogui l’AVANÇ i les rectificacions que es van aprovar al Ple del 14D i prou. “Una petició que per poc que les coses s’haguessin fet normalment, no hagués calgut fer-la” diu Batlle.
(*) Enllaç notícia publicada al web municipal que alhora enllaça amb els ANUNCIS. http://www.caldetes.cat/document.php?id=8055

Comparteix