(28-06-20) “LÍNIA VERDA”: UN ENIGMA A DESCOBRIR

ACTUALMENT NO HI HA DADES DEL SEU RENDIMENT.

CdE 200628.- Des de fa uns anys, l’Ajuntament es va adherir a l’aplicatiu “LÍNIA VERDA” que se suposa hauria de servir per a comunicar incidències a la via pública per tal que des de l’Ajuntament s’hi posés remei. És una bona iniciativa que també es porta a terme en altres municipis, pensada per ajudar i complementar la tasca pròpia i que, ben gestionada, pot ajudar a mantenir millor l’entorn.
En els darrers mesos hem assistit a una ofensiva a les xarxes socials d’emissaris diversos, segurament carregats de bones intencions que, cada vegada que algú cita o relata alguna deficiència, li recomanen que acudeixi a la “Línia Verda” com a solució de tots els problemes.
I, efectivament aquest pot ser el procediment adequat. El problema però rau que són força els ciutadans/es que hi relaten indiferència, retards i també, manca de resolució. En aquests moments, excepte del Govern, ningú més sap quantes ni quines queixes hi ha hagut, ni tampoc si s’han resolt o no.
Per això, GENT D’ESTRAC ha demanat un INFORME detallat de les INCIDÈNCIES denunciades durant els anys 2018, 2019 i 2020 i del seu seguiment posterior que es compromet a fer públic tan bon punt sigui facilitat, perquè és cert que el compromís amb l’entorn ha de ser de tots/es, però també ho és que hi ha qui hi té més responsabilitat.

Comparteix