25-03-21 - ERC-PSC: CONTRADICCIÓ DIFICIL D’EXPLICAR

BALNEARI-THALASSO PLATJA i GIMNÀS POLIESPORTIU
CONCESSIONS i “PRÒRROGUES” DIFERENTS

CdE 210325.- El temps va situant les coses al seu lloc. De mica en mica, però de manera inexorable. L’any 2016, el PLE va acordar expulsar el concessionari del BALNEARI-THALASSO de la PLATJA, però ERC-PSC, pel seu compte li van concedir 5 anys de pròrroga, encoberta i il·legal, amb el pèssim resultat que es va coneixent i que per ara, es concreta en un forat econòmic que supera el MILIÓ d’€.
En canvi, a meitats del 2020, en acabar el contracte del GIMNÀS del POLIESPORTIU, el concessionari, va demanar de prorrogar el servei per no deixar gent al carrer (usuaris i treballadors). La resposta del Govern va ser negativa, basant-se en un informe jurídic que afirmava que legalment era impossible.
L’argumentació era impecable. Deia que “la durada dels contractes i de les seves pròrrogues és un dels elements que tots han d’incloure” i que “és un component essencial dels plecs de clàusules fixar el termini d’execució o durada i les pròrrogues” (copia literal). Són dos motius sòlids que SEMPRE són d’aplicació.
Vet aquí la CONTRADICCIÓ.
Al Balneari-thalasso, se li concedeixen 5 anys, quan segons contracte i llei, només se li podia ampliar 6 mesos. En canvi, al Gimnàs no se li dóna ni un dia (excepte els derivats pels tancaments per CV19). Per què la diferència? Algun dia, algú (Govern) ho explicarà ? ...

Comparteix