(24-09-20) DILLUNS 28S: NOU PLE MUNICIPAL TELEMÀTIC

L’AJUNTAMENT, PER FI, DEMANARÀ SOTERRAR LA RIERA !

CdE 200924.- Aquesta vegada no serà a proposta de GdE. És el mateix Govern Municipal qui, a instàncies de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua), qui proposa al Ple que aprovi, per fi, que la CANALITZACIÓ i SOTERRAMENT de la RIERA de Caldes s’inclogui dins les actuacions que l’ACA preveu realitzar abans no acabi l’any 2030, després que l'Agència, a petició del veïnat, hagi analitzat la situació creada als baixos de diversos edificis de la riera provocada per la pujada del nivell freàtic de les aigües subterrànies que hi discorren.
Aquest serà, sens dubte, el tema estrella del PLE MUNICIPAL telemàtic que tindrà lloc el DILLUNS 28 SETEMBRE, a les 20h, i que es podrà seguir en directe pel canal de YouTube: www.caldetes.cat/ple_caldetes
La sessió inclou també altres qüestions a proposta del Govern, com ara el tancament definitiu de la comptabilitat de l’any 2019, i diversos expedients relacionats amb la gestió de personal de l’Ajuntament. Naturalment, la sessió també inclourà els temes que aportin els Grups que no estan al govern i les preguntes que hagin pogut presentar els veïns i veïnes a l’email: premsa@caldetes.cat.
Més dades: http://www.caldetes.cat/document.php?id=7974.
FOT: Riera, escorrentia per increment cabal freàtic (hivern 2020).

Comparteix