(24-04-20) NOU CONSULTORI MÈDIC

ARA, MÉS QUE MAI

CdE 200424.- Just fa un any, GdE publicava una nota (ENLLAÇ) demanant el canvi d’ubicació de l'actual consultori mèdic per raó de les deficiències d’espai i d’equipament que presentava. No era cap novetat. Tothom ho sabia i ho sap, també les administracions responsables CatSalut i, subsidiàriament, l’Ajuntament.
Després, GdE també va reclamar que el trasllat s’inclogués al pressupost municipal pel 2020, però no es va acceptar. Ara, la pandèmia de la Covid-19, ha fet més evident el problema.
Des de fa setmanes resta tancat a l’atenció pública per la concentració d’esforços i personal que s’ha establert des de CatSalut. És una mesura que, segur no és la millor pels pacients caldencs però, en principi, és només provisional i obligada per les circumstàncies.
El problema es tornarà a plantejar quan es retorni a la, diguem-ne, normalitat. Serà difícil que es pugui utilitzar per qüestions preventives (distància seguretat) i per les deficiències ja conegudes. Per tant, cal buscar-hi remei que, tal com GdE va dir en el seu dia, passaria per habilitar un local provisional en algun punt de Caldes de fàcil accés, mentre no es concreta el que fa anys s’anuncia a l’edifici de la Fundació Mercedes Torras. Per GdE, ara ja no és una prioritat, és una urgència.
Igualment, GdE està radicalment en contra del que s’ha dit en alguns mitjans de comunicació sobre una nova distribució més centralitzada del servei català d’assistència sanitària. Aquest sistema es basa, és cert, en una bona atenció hospitalària repartida pel territori, però sobretot, en una atenció primària poble a poble (CAP’s i consultoris) que, de cap manera es pot eliminar, sinó tot el contrari, cal potenciar i millorar, perquè és la que està en primera línia, en temps de pandèmia i sempre.
Enllaç notícia GdE 23.04.2019: https://www.facebook.com/GentEstrac/posts/1314608935357968

Comparteix