(24-03-20) CORONAVIRUS: DECLARACIÓ DE GENT D’ESTRAC

CdE 200324.- Davant l’impacte i les conseqüències que la propagació de la pandèmia de la COVID-19 està tenint al nostre poble, com a representants electes i institucionals de la ciutadania que també som, volem fer la DECLARACIÓ PÚBLICA següent.
PRIMER.- Expressar la nostra SOLIDARITAT i escalf cap tots aquells caldencs i caldenques que, d’una manera o altra, es veuen o es veuran afectats pels efectes d’aquesta malaltia.
SEGON.- DEMANAR a tothom l’estricte acompliment de les mesures de confinament domiciliari i de les altres que han dictat les autoritats competents, estatals, catalanes i municipals, i en aquest sentit, expressar tot el nostre suport a les persones encarregades de fer-les efectives a Caldes, l’alcaldessa, els regidors/es delegats/es, i tot el personal dels serveis públics i administratius de l’Ajuntament.
TERCER.- AGRAIR també a les persones que, més enllà de l’estricte acompliment de la seva obligació professional, estan fent possible que el bon funcionament del municipi es mantingui adequadament: personal sanitari, treballadors/es dels serveis socials, policia local, brigada municipal, Creu Roja i també, a totes aquelles altres que, de manera altruista i voluntària ajuden amb treballs i serveis complementaris, que van des de l’atenció de persones vulnerables o infants, fins a la fabricació de mascaretes.
QUART.- Donar SUPORT MORAL a les persones, empreses, autònoms i treballadors en general que es veuen i es veuran afectats i amb dificultats per culpa de la pandèmia, i també promoure tot el SUPORT EFECTIU possible, des de l’administració municipal de la qual, Gent d’Estrac també en forma part, mitjançant les mesures que segur, s’aniran acordant en els dies vinents.
CINQUÈ.- Expressar la CONFIANÇA que amb l’ajut de tothom, si pot ser més aviat que tard, la crisi de la COVID-19 se superarà i ens servirà per a millorar i créixer tant en l'àmbit individual, com col·lectivament, tal com altres vegades hem fet al llarg dels nostres 800 anys d’història.
Ànims!!
Caldes d’Estrac, 24 de març de 2020

Comparteix