18-05-21 - FUITES i TALLS DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

EL COMPTE DE MAI ACABAR

CdE 210518.- Aquests darrers dies han estat intensos per no pocs veïns de Caldes pels talls intermitents del subministrament d’aigua domiciliària, provocats per les fuites que aquests darrers dies s’han succeït a l’entorn dels carrers Mercè, Major i Església.
Persones del veïnat, ens han fet arribar la seva queixa i preocupació per la manca d’inversió evident a la xarxa que provoca que no es trobi en les condicions adequades. Recorden, amb raó, que en els darrers mesos, les fuites han sovintejat, i els talls per avaries, també.
GdE, conscients d’aquesta problemàtica i coneixedors de l’estat precari del sistema, ja fa temps va demanar, per escrit i als Plens, que s’inclogués la seva reparació bàsica en els pressupostos municipals i en les peticions a Ens superiors, com la Diputació de Barcelona.
El Govern (ERC-PSC) no ho va acceptar. Va parlar d’altres prioritats. Però el que més ha dolgut al veïnat, és que no s’hagi executat la inversió prevista al pressupost municipal del 2020 destinada precisament a millorar la xarxa d’aigua en aquests sectors ara afectats per les fuites. Una raó més del perquè les avaries sovintegen

Comparteix