(15-12-20) PLE 14D: SESSIÓ MUNICIPAL HISTÒRICA

S’APROVA L’AVANÇ DEL NOU PLA GENERAL

CdE 201215.- Per segona vegada a la història, un PLE de l’Ajuntament ha aprovat inicialment l’AVANÇ del nou Pla General (POUM). El document és un recull d’intencions del que haurà de ser el text definitiu del Pla que es redactarà i ultimarà a partir de l’any que ve, un cop l’AVANÇ superi el procés IMPORTANT de PARTICIPACIÓ CIUTADANA que s’haurà de realitzar en les properes setmanes.
Finalment no va ser possible la unanimitat desitjada per raó de la introducció o no, d’algunes esmenes que havia sol·licitat JxC que finalment va votar abstenció i que amb tota certesa, per poc que es vulgui, hauran de ser recollides en les fases següents de la tramitació.
Per la seva banda, GdE va votar favorablement primer, perquè l’AVANÇ contempla notables coincidències amb el PLA PER CALDES que en el seu dia va elaborar (*). Segon, perquè durant els dos darrers mesos s’han mantingut contactes i reunions de treball, i les aportacions escrites que GdE ha presentat han estat majoritàriament acceptades i incorporades al text.
“Reducció superfície urbanitzada (habitatges desmesurats); millora connectivitat a peu, accessibilitat a tots els sectors, concreció nova centralitat (esplanada i entorn), resolució inundabilitat (soterrament riera), millora paisatgística, replantejament mobilitat (supressió viaducte), pla d’aparcaments, preservació del patrimoni arquitectònic amb adaptació usos, ordenació front marítim (espigons), preservació entorn (pulmó verd al turó de Caldes i Parc Muntanyà-Encantats), resumeixen bona part d’aquestes coincidències i són bons arguments – diu Albert Batlle, portaveu de GdE.
"Això només és l'inici. Ara cal enriquir l’AVANÇ tant com es pugui amb l’aportació de tothom. La Participació Ciutadana ha de ser la clau que faciliti el consens perquè el Pla General que resulti, sigui el millor possible i tingui la seva aplicació garantida, sense que importi qui governi l’Ajuntament. Aquest és el nostre compromís – conclou Batlle.
NOMÉS UN PRECEDENT
Va ser a l’estiu de 1982 quan el PLE també va aprovar l’AVANÇ que després desembocaria al PLA GENERAL de 1984 encara vigent. Van participar a la sessió, l’alcalde, Joan Rangel (NGC) i els regidors Josep Mª Freixas (NGC), Ricard Casanovas (NGC), Miquel Corominas (NGC i titular d’Urbanisme en substitució de Jordi de Vilar), Jaume Comas (epd) (IpC), Claudi Batlle (epd) (IpC), Antoni Calvet (epd) (CiU) i Agustí Miró (epd) (UDC). Reconeixement doncs també per la seva feina que, segur en aquells dies, poc pensaven que avui, 38 anys més tard, encara estaria vigent ...
(*) Pla per Caldes (GdE).- http://entitats.caldetes.cat/gendestrac/info/pla-caldes

Comparteix