(14-01-21) POLICIA LOCAL: EXPLOTA LA CRISI

ENFRONTAMENT OBERT AMB EL GOVERN MUNICIPAL

CdE 210114- Fa mesos que dura però en els darreres setmanes la crisi s’ha aguditzat per les darreres decisions de l’Alcaldia en relació la Policia Local, sense cap consulta ni debat polític que les sustenti i basades en la improvisació habitual.
Que les coses no van bé, ja es va constatar fa uns mesos, quan es va fer efectiva la jubilació del Cap, JOAN SÀNCHEZ, després de 38 anys de servei, que no va merèixer cap reconeixement ni comentari. Va imperar el silenci i a més, com acostuma a passar en aquest Govern, tot i saber-ho amb molta antelació (des de gener 2020), no hi havia, ni hi ha encara, cap mesura per a fer front a la seva substitució. D’aquí que s’hagués d’improvisar el nomenament d’un Cap Accidental provisional que va generar i genera, un rebuig important per una bona part dels agents del Cos.
Després, l’alcaldessa i el regidor de Seguretat, s’han llençat a introduir modificacions de plantilla del tot innecessàries, seguint indicacions del Cap provisional, d'un secretari que ja no hi és i d'un tècnic administratiu, nomenat a dit, que faciliten la cobertura jurídica.
Per fer-ho, han obert una convocatòria extemporània, plena d’errors, que diu vol cobrir places de policia d’una categoria professional que, de fet, a l’Ajuntament no existeix i que subverteix el procediment que sempre s’ha seguit, de fer-ho valorant capacitats i mèrits, obviant aquests darrers. Una clara arbitrarietat que contradiu el conveni col·lectiu i la normativa municipal i que només es pot entendre dins l’ambient de confrontació que regna al cos policial i en part de l’administració municipal.
GdE ha demanat per escrit que l’Alcaldia rectifiqui. Que suspengui els procediments que ha iniciat i que faci dues coses. Una, sotmetre a consideració política de TOTS els Grups Municipals quin ha de ser el paper, organització i funcionament de la POLICIA LOCAL perquè és una qüestió estructural i no només d’un govern. I dues, que si de cas, el que si hauria d’engegar, és el del Cap de la Policia, per a després, si cal, fer les reformes i/o canvis que es considerin, i no al revés ...

Comparteix