(13-08-20)EL PUOSC 2020-2024 CONCEDEIX SUBVENCIONS A CALDES

BÉ PEL CARRER SANT PERE, NO TANT PEL PONT DEL SERGENT

CdE 200813.- El Govern Municipal havia demanat tres ajudes, ordenant-les segons la seva prioritat, i el PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya) ha contestat. La Generalitat, que concedeix aquesta subvenció a tots els municipis catalans, ha atorgat 59.579 € pel projecte de RENOVACIÓ del CLAVEGUERAM del carrer SANT PERE, valorat en 77.904 €. És a dir, l’Ajuntament “només” haurà d’afegir uns 18mil € per poder executar l’obra abans de l’estiu de 2021 que és la data límit imposada per la Generalitat.
Pel que fa la REURBANITZACIÓ del PONT del SERGENT, l’expectativa és diferent. EL PUOSC diu que es farà la PREVISIÓ perquè l'any 2024 es SUBVENCIONI amb 106.000 € l’obra que, segons el projecte presentat per l’Ajuntament, val 132.500 €. O sigui que el compromís polític de la Generalitat hi és, però queda difuminat en el temps i subjecte a la seva disponibilitat financera a tres anys vista.
Queda encara un tercer ajut concedit. El que, igualment com en el cas anterior, s’ha fixat pel 2024. Es tracta de l'ADEQUACIÓ i MILLORA DEL MUR DEL CEMENTIRI, però el seu escàs import, 14.000 € dels 218.614 € que costa tota l’obra, fa que es pugui considerar més com un ajut simbòlic que no pas real.
En qualsevol, es tracta d’una injecció econòmica que, sens dubte, s’ha d’aprofitar adequadament.

Comparteix