(13-01-21) BALNEARI-THALASSO DE LA PLATJA (COLON)

ERC-PSC: SUMA DE (i)RESPONSABILITATS

CdE 210113.- Els vots del Govern (ERC-PSC) van impedir que al PLE del 30N prosperés la proposta de GdE sobre el Balneari-Thalasso de la Platja. Malgrat admetre coincidències, no va voler parlar de les responsabilitats dels qui han provocat la calamitosa situació actual.
(i)Responsabilitat 1.- El gener de 2016, l’Ajuntament (CiU) va denunciar a l’Oficina Antifrau de Catalunya les irregularitats a la construcció de l’hotel i del balneari públic. Pretenia que el cost de restablir la normalitat recaigués sobre els autèntics responsables i no al conjunt de la ciutadania. ERC i PSC però van actuar al revés, dificultant la investigació. Fins i tot Antifrau va amenaçar de denunciar-ho a la justícia, però finalment, tres anys després, va optar per cancel·lar la investigació per, és clar, manca de proves.
(i)Responsabilitat 2.- L’abril de 2016 el PLE acorda expulsar el concessionari Stelgroc per mala gestió, però ERC-PSC li diuen que s’hi quedi. Malgrat la llei només permet pròrroga de 6 mesos, el deixen seguir quatre anys i mig. Durant aquest temps, Stelgroc s’ha quedat els ingressos i no ha pagat a l’Ajuntament. El seu deute ha anat creixent fins superar els 600MIL€ (entre hotel i balneari). No s'entén que no se l'hagi fet fora abans.
(i)Responsabilitat 3.- La instal·lació fa pena. Des del 2016 fins avui s’ha degradat perquè s’ha descuidat. Stelgroc ha fet només el just per evitar que Salut de la Generalitat la clausurés quan l’inspeccionava. El Govern no ha actuat i, si ho ha fet, no ha tingut èxit. Ara, costarà feina i diners posar-lo en condicions.!! L’última estimació, que inclou separar l’hotel, s’enfila fins als 500MIL€.
(i)Responsabilitat 4.- El gener de 2020, l’Ajuntament va rebre avís de l’Agència Tributària embargant 665MIL€ de la concessió que encara era (i és) a nom de Stelgroc al Registre de la Propietat, malgrat el 2016 deixés de ser el concessionari oficial. El Govern tenia 5 dies per rebutjar-lo, però no va fer res i l’embarg esdevingué ferm. Tant, que un mes després s’hi van afegir 172MIL per deutes amb els treballadors de l’empresa. Resultat: més de 800MIL€ que pugen cada dia. Si Stelgroc no paga, serà l’Ajuntament, com a titular, qui haurà de fer-hi front.
Es poden inventar excuses, però cal admetre la realitat i reconèixer les errades, com a primer pas per rectificar-les – explica Albert Batlle, portaveu de GdE – “Fer veure el que no és i insistir en el camí erroni només per no voler admetre responsabilitats, no augura res de bo. Caldrà estar atents a les decisions dels dies vinents”.
FOT: Piscina balneari buida.

Comparteix