(11-01-21) NOU POUM: GdE APOSTA PELS ESPIGONS

ABANS DESAPAREGUI TOTA LA PLATJA

CdE 210111.- Quan no és el Glòria, és el Llevant o el Filomena. Cada vegada que es gira mal temps, la platja de Caldes hi surt perdent. Potser amb els espigons que abans hi havia, o amb els que el Ministeri i la Generalitat van plantejar el 2015, això no passaria i tots ens estalviaríem maldecaps i diners.
L’AVANÇ del POUM que es va provar inicialment al PLE del 14D, no diu res de la platja. Considera – i és cert – que la decisió del que s’hi ha de fer correspon a altres administracions, però de la mateixa manera que hi ha altres actuacions que no són estrictament locals, com el soterrament de la riera o la supressió del viaducte, que si es mencionen, la de la platja no. Per això, GdE va demanar que s’incorporin referències sobre el retorn dels espigons al POUM perquè puguin ser ateses per qui correspongui, quant més aviat millor.
La petició no va ser atesa pel Govern. Més enllà de si calia esmentar-ho o no, en el fons hi ha la seva opinió contrària als espigons, no se sap bé amb quins arguments. GdE però, ho continuarà defensant pel convenciment que és l’opció majoritària dels caldencs/ques.
“Espigons ben fets, urbanitzats i transitables, poden ser l’element diferenciador que distingeixi Caldes dels altres pobles – diu Albert Batlle, portaveu de GdE - a més de ser necessaris per retenir la sorra que, si no hi són, els temporals se’n va emportant. El retorn de les cales (Palès, Barques, Tres Micos), accessibles i amb bons serveis, pot ser generador de riquesa i activitat en contraposició amb la platja ampla actual, en bona part inservible i en clar retrocés – defensa Batlle que afegeix: “el POUM tot just comença. Temes com aquest, demanen escoltar la veu del poble. Potser caldrà preguntar-li!
FOT.- Efectes Filomena: 1 (SVM) / 2,3,4 (CdE) / 5 (riera)

Comparteix