(08-10-20)S’ACTIVEN ELS TREBALLS DEL NOU PLA GENERAL (POUM)

El GOVERN HA PRESENTAT L’AVANÇ - ELS GRUPS MUNICIPALS TREBALLEN PEL CONSENS

CdE 201107.- Després de 12 mesos parat, per fi el Govern Municipal (ERC-PSC) ha presentat l’AVANÇ del POUM, document que fixa les línies mestres del que després haurà de ser el POUM, i l’ha sotmès a la consideració de TOTS els Grups Municipals que, des de principis d’octubre, hi estan treballant en successives reunions, amb l’objectiu compartit per tots, de CONSENSUAR el seu contingut.
GdE, s’ha passat mesos reclamant aquest pas, perquè considera PRIORITARI i urgent DISPOSAR d’un NOU PLA que corregeixi el vigent (1984), per evitar més disfuncions no desitjables, que, amb ulls de fa 36 anys potser tenien la seva lògica, però que no la tenen amb els d’enguany i molt menys amb els dels pròxims vint anys.
Per això la insistència. Ara l’AVANÇ haurà de ser aprovat pel PLE i després presentat públicament i posat a CONSULTA en una nova fase de PARTICIPACIÓ CIUTADANA, que haurà de servir per a arrodonir-lo.
“Alguns pobles han tardat deu anys a aprovar el POUM, però el lògic és que no s’allargui més de quatre” – diu Albert Batlle, portaveu de GdE -. De moment, a Caldes ja en portem 6, des que el 2015 es fan fer els tallers de participació ciutadana a la Fabriqueta, quan ja feia més d’un any que s’hi treballava.
“Després han passat anys inactius - diu Batlle - que no pot ser que alguns aprofitin per intentar colar projectes que saben – o s’ho pensen- que ni l’opinió pública, ni el nou POUM acceptarien. Hem d’aprofitar l’embranzida actual per avançar tot el que es pugui, primer, consensuant l’AVANÇ i després, actuant en conseqüència mentre no s’enllesteix el POUM definitiu – conclou Batlle.

Comparteix