(07-03-20) BLOC HABITATGES PROP DEL CEMENTIRI:

PERQUÈ ÉS UNA (MALA) DECISIÓ POLÍTICA DEL GOVERN, I PERQUÈ HI HA MOTIUS PER ATURAR-LA

GdE 200307.- El Pla General de Caldes (1984), classifica el terreny del costat del Cementiri on es vol construir l’edifici plurifamiliar de 14 habitatges (PB+3) com “zona d’ordenació específica” i estableix que per definir el que s’hi pot edificar, s’ha de tramitar un Estudi de Detall que s’ha d'adaptar a alguna de les claus 8, 9, 10, 14 o 15 del Pla General.
Doncs bé, resulta que el promotor ha triat la clau 10, que permet edificis plurifamiliars de PB+3 i que, sorprenentment (si més per GdE), el Govern (ERC-PSC) l’ha acceptat, contradient així als governs que hi ha hagut a Caldes des de 1984, que, TOTS, han interpretat que la 10 no era l’adequada i que s’havia d’aplicar alguna de les altres quatre, és a dir, les que permeten habitatges unifamiliars i un màxim de PB+1, tal com es pot comprovar “in situ”.
No valen els arguments reglamentistes de l’alcaldessa Rosa Pou (ERC) i del regidor d’Urbanisme, Miquel Gonzàlez (PSC) per justificar la seva aprovació. És cert que aplicar la clau 10 és legal, però optar per una clau o altra, no és una qüestió només tècnica o administrativa, sinó discrecional, i per tant, POLÍTICA. Correspon a l’Ajuntament, i en aquest cas al Govern, decidir-la, no al promotor.
La propietat, quan va adquirir la parcel·la als anys 80, ja en sabia les condicions. Potser per això mai havia actuat fins que el 2014 es va saber que l’Ajuntament preparava un POUM més restrictiu. Devia pensar que era l’última “oportunitat” pel seu bloc d’habitatges.
Per això sorprèn que el Govern ERC-PSC ho hagi acceptat. Ho va reconèixer Gonzàlez quan va dir que abans d’aprovar-ho, s’havien passat tres anys, parlant-ne. Segur que amb qui no comptaven, ni uns ni altres, és amb la forta oposició veïnal ni amb què la Generalitat hi poses pegues, igual com Gent d’Estrac i altres. Pel bé general i pel futur de Caldes, volem pensar que no se’n sortiran
FOT.- Impacte dels edificis projectats en comparació amb la veïna Casa Ugalde ja existent (dibuix extret del Projecte presentat i aprovat pel Govern).

Comparteix