(06-12-20) TANCAMENT DEL GIMNÀS DEL POLIESPORTIU

EL GOVERN (NO L’AJUNTAMENT) EMET COMUNICAT. A QUI VOL CONVÈNCER?

CdE 201206.- Veient la justificada indignació ciutadana que ha provocat la seva decisió de TANCAR el GIMNÀS del POLIESPORTIU, el GOVERN ha posat en marxa el seu aparell propagandístic i ha emès un COMUNICAT per intentar amagar la seva ineficàcia en gestionar la instal·lació municipal, de la qual, n'era i n'és, el màxim responsable. GdE, en aquesta declaració d’urgència, vol mostrar públicament el seu desacord i manifestar que:
1.- NO ÉS ACCEPTABLE que després de quatre anys i mig, el Govern es despengi ara amb acusacions de mala gestió del concessionari SIGE, i no expliqui perquè, si efectivament és així, no les ha fet corregir durant tot aquest temps i perquè ha permès, com reconeix, que els usuaris hagin sofert les conseqüències. Per no saber, el Govern no sap ni els usuaris que hi ha, i torna a parlar de 20 caldencs/ques, quan en realitat són molts més.
2.- NO ÉS ADMISSIBLE que intenti enganyar la ciutadania dient que TANCA per ESTUDIAR com hi actuarà, i no expliqui que ha tingut tot el temps del món per fer-ho abans, sense necessitat de deixar sense activitat els usuaris i sense feina els treballadors/es. ZERO EFICÀCIA i ZERO SENSIBILITAT!.
3.- NO ÉS CERT que al PLE del 30N va quedar demostrada la voluntat del Govern en relació amb el Gimnàs, ja que tots els seus membres que van prendre la paraula, no van ser capaços -o no van voler- explicar res de res, excepte dir que el 20D es tancaria.
4.- NO ÉS ENCERTADA la valoració que fa de la reclamació judicial que el 2019 va presentar SIGE pel reequilibri econòmic de la concessió, sense dir que abans feia tres anys que esperava resposta del Govern i sense dir que durant els primers 5 anys de contracte, l’Ajuntament sí que l’havia atès. GdE va demanar explicacions en un PLE sobre aquestes contradiccions i no va obtenir més resposta que la que eren interpretacions legals diferents.
5.- NO ÉS CORRECTE que en el seu comunicat, el Govern parli de bastir al Poliesportiu el nou Consultori Mèdic, sense que tingui garantida, ni de bon tros, la disponibilitat de CatSalut al respecte, ja que fa uns anys, l’opció es va descartar per la seva proximitat – cent metres- al consultori de Sant Vicenç. Al marge però, de si aquesta ubicació seria bona o no, citar-la en un comunicat sobre el Gimnàs, és un nou exercici de distracció del Govern a qui no l’importa jugar amb les expectatives ciutadanes favorables als dos equipaments: l’esportiu i el sanitari, per intentar esquivar les seves responsabilitats.
FT: Accés Gimnàs Poliesportiu.

Comparteix