(06-08-20) EMBARGS DEL BALNEARI PLATJA

MÉS GREU DEL QUE PODRIA SEMBLAR, PODEN RECAURE SOBRE L’AJUNTAMENT

CdE 200806.- Malgrat que al Ple del 27J, el Govern (ERC-PSC) va intentar passar-hi de puntetes amb argumentació molt simple, el cert és que els EMBARGS decretats contra la concessió del BALNEARI-THALASSO de la Platja (que segueix tancat), són, avui en dia, l’evidència més clara que la mala gestió dels darrers quatre anys pot tenir greus conseqüències per l’interès públic.
Stelgroc SA, és l’empresa que va obtenir la concessió de construcció i explotació de l’establiment l'any 2002, i com a tal, va inscriure aquest dret al Registre de la Propietat per així poder obtenir el crèdit financer que necessitava per a fer les obres i que l’Ajuntament, en el seu dia, va autoritzar (el crèdit i les obres).
L’any 2016 el Ple Municipal va decidir NO RENOVAR la concessió. Després, el Govern, en una maniobra mai del tot explicada, va signar la REVERSIÓ de l’establiment que, a la pràctica, mai ha existit, perquè alhora, va manar a Stelgroc SA que s’hi quedés, molt més temps dels SIS MESOS màxims que permet la llei. De fet, hi porta més 4 ANYS, quasi a una tercera part de la primitiva concessió.
Per això, l’empresa, que l’ha seguit explotant (malament) sense PAGAR cap de les seves obligacions amb l’Ajuntament des de 2016 (deu 550mil € entre hotel i thalasso), no va retirar la seva inscripció al registre, ni tampoc ho va fer el Govern, raó per la qual, l’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA no va tenir cap impediment per anotar, legalment, la seva reclamació i providència d’EMBARG
Ho va fer a mitjan 2019 i Govern no s’hi va oposar. Va callar. Ara, els embargs s’han multiplicat i ja superen el MILIÓ D’EUROS que sí, van a nom d’Stelgroc SA, però que si se'l declara insolvent o se l’expulsa de la concessió, hi ha pocs dubtes jurídics que acabaran recaient sobre el titular de l’establiment, és a dir, sobre l’Ajuntament.
“És sorprenent que un assumpte tan greu es tracti amb tanta aparent lleugeresa" - diu Albert Batlle, portaveu de GdE – Significa un perjudici molt gran que no admet quedar-se quiet. El Govern va tard. Molt tard. I això, no és cap bona notícia. Tot el contrari. – diu Batlle.

Comparteix