(05-02-20) PLE 27G: MERCEDES TORRAS, UNANIMITAT PER ENDERROCAR

TOTS ELS GRUPS D’ACORD EN INICIAR EL PROCÉS

CdE 200204.- Els quatre Grups Municipals de l’Ajuntament (ERC, PSC, JxC i GdE) van acordar iniciar els tràmits per obligar l’enderroc immediat de l’edifici del carrer Callao 13, propietat de la Fundació Mercedes Torras, atesa la perillositat evident del seu mal estat actual, després de molts anys d’inactivitat.
L’acord preveu comunicar aquesta decisió a la Fundació perquè l’executi de manera immediata, tot indicant que si no ho fa, serà el mateix Ajuntament qui la portarà a terme. Igualment es fa constar l’obligació de preservar els elements protegits de l’edifici inclosos al Pla de Protecció del Patrimoni (PEPPA), la majoria dels quals pertanyen a la façana exterior que dóna al carrer Callao (FOTO).
Es dóna la circumstància que l’alcaldessa Rosa Pou (ERC), per tal de no incórrer en cap supòsit d’incompatibilitat, no va votar en la presa de l’acord, atesa la seva condició de presidenta de la Fundació.
A partir d’ara, la Junta de Portaveus dels partits serà qui fixarà la posició de l’Ajuntament amb relació a l’edifici i la Fundació, mentre que el Govern Municipal s’encarregarà de l’execució dels acords i serà qui marcarà el ritme administratiu que correspongui.
Calia passar a l’acció després de massa temps de paràlisi – diu el portaveu de GdE, Albert Batlle - Primer eliminar el perill i després, articular la solució de futur que, per força, haurà de combinar els objectius socials de la Fundació amb els interessos generals de la població.
FOT.- Callao 13, Fundació M.Torras.

Comparteix