04-06-21 - TORRENOVA 43

INDICIS INFRACCIÓ URBANÍSTICA GREU
PASSIVITAT DEL GOVERN (ERC-PSC)
GdE DEMANA QUE S'INSPECCIONIN I SI CAL, S'ATURIN LES OBRES.

CdE 210603.- Ens consta que des de fa mesos, veïns de la zona havien expressat la seva preocupació per les dimensions exagerades que segons ells tenen els xalets que s’estan edificant al carrer Torrenova 43.
El Grup de JxC ho ha preguntat en els dos darrers Plens Municipals (març i maig) i no ha obtingut resposta del Govern. En el darrer, a més, el Regidor d’Urbanisme, Miquel Gonzàlez (PSC), va admetre que ni tan sols havia ordenat inspeccionar l’obra per a comprovar-ho.
GdE també ho ha estudiat sobre el terreny, en companyia dels veïns, i les percepcions són les mateixes. Abans era una sola parcel·la que, el 2018 es va dividir en dues, amb permís del Govern, que cal suposar, després haurà concedit les dues llicències d’obres corresponents.
El problema és que les superfícies resultants són molt justes, 1.289 i 837 m2 respectivament (la parcel·la mínima admesa és de 800 m2). I que segons el Pla General, l’ocupació només pot ser del 20%, o sigui uns 240 m2 en una i 160 m2 a l'altra. A simple vista ja es percep que és molt superior (FOT 4-5).
Passa el mateix amb el sostre edificat que, segons el Pla General, no pot superar el 35% dels m2 de cada parcel·la, o sigui, 451 i 290 m2, respectivament. Segons la publicitat de la promoció, els sostres són de 677 i 435 m2, és a dir, del 50%. Molt per sobre !
Davant aquestes evidències, sorprèn i preocupa la passivitat de la Regidoria. GdE ha demanat, amb caràcter urgent, un informe tècnic d’inspecció que certifiqui la correcció o no de les obres i que, si és el cas, s'aturin les obres.
Si els promotors fan més del que correspon, malament, i si el Govern ho permet, per activa o per passiva, pitjor.
FOTOS: 1,2.3 exterior obres / 4,5 imatges de la promoció (web).

Comparteix