01-06-21 - PLE 31M: ES CONFIRMEN ELS PRONÒSTICS

EL GOVERN NO CONTESTA LES PREGUNTES DELS GRUPS
ESCASSA INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

CdE 210601.- Pronòstic pessimista confirmat!. Al Ple del 31 de maig, les preguntes dels Grups Municipals van quedar sense resposta per vergonya d’un Govern (ERC-PSC) cada vegada més tancat en si mateix que no facilita informació, no admet la crítica raonada i no contesta quan se li pregunta què fa i perquè ho fa.
Incomplint la normativa que obliga a contestar quan les preguntes s’han presentat per escrit amb més de 24h d’antelació, com és el cas de les de GdE, el Govern, ha intentat evitar que la ciutadania conegui la mala gestió que està fent en determinades qüestions.
Mai havia passat que es vulgui retallar el debat al màxim òrgan democràtic local per “no allargar” la sessió. Una excusa impròpia per uns representants de la ciutadania que es reuneixen en PLE, sis o vuit vegades l’any, cada dos mesos. El que importa és fer bona feina i explicar-la bé, tant de temps com calgui. I el que no val és escudar-se en futures publicacions al web o al Portada, mitjans públics que haurien de ser plurals, però on només hi apareix el Govern.
Val a dir però, que no se’n sortiran. Si no volen rendir comptes de la seva gestió, ja hi haurà qui els hi farà fer. De moment, GdE explicarà el que ERC-PSC eviten, perquè tothom ho sàpiga. És obligat compromís democràtic.
Veure el PLE: https://www.youtube.com/watch?v=dS1X77tM4eg

Comparteix