01-05-21 - ELS COMPTES CLARS: LIQUIDACIÓ DE L’ANY 2020

EL GOVERN LA PRESENTA COM UN ÈXIT DE GESTIÓ
EN REALITAT, ÉS LA CONSTATACIÓ D’UN FRACÀS

CdE 210430.- Amagada sota els titulars enganyosos d’un romanent positiu de 106 mil € i d’haver reduït l’endeutament, la liquidació del pressupost municipal posa de manifest l’escassíssima capacitat de gestió i de control pressupostari del Govern Municipal (ERC-PSC).
Tothom sap que l’any 2020 ha estat especial per raó de la pandèmia, però no pot ser que això ho justifiqui tot. És clar que hi ha superàvit, -qui res no fa, res gasta, que deia l’àvia -. No és pas el resultat de cap bona gestió, al contrari. És fruit de la puja d’impostos (un 3% l’IBI), d’un crèdit concedit per la Diputació (27mil€), de no haver gastat per la suspensió d’activitats (LLISTAT-1) i de les inversions previstes i no realitzades dels anys 2019 i 2020. (LLISTAT-2)
Com a contrapès, és cert que hi ha hagut més despesa social. S’ha passat dels 80mil € previstos, als 115mil gastats (20mil€ més), però en canvi, pel que fa les concessions, només s’han cobrat 88mil € dels 272mil que s’havien de recaptar, malgrat s’hagin liquidat les quotes íntegres als concessionaris, sense descomptes per la pandèmia.
En resum, i a falta d’anàlisis més acurades, el Govern suspèn!. No ha fet bona gestió!. Per tant, res a celebrar.
LLISTAT-1: Entre parèntesis, “l’estalvi”: Fons Contingència (160mil), Actes i Festes (50mil); Aportacions Entitats (28mil); S.Tècnics (19mil), Promoció (11mil); Fires (12mil) i més.
LLISTAT-2: Inversions no fetes: Parquímetres (45mil), Arranjament carrers (35mil), marquesines bus (16mil), mur Torrevella (12mil), enllumenat (35mil), mobiliari (18mil), VideoVigilància (15mil), xarxa aigua C/Mercè (7mil), bufadors elèctrics i algunes més.

Comparteix