Registre d'una entitat a l'Ajuntament de Caldes d'Estrac

Documentació necessària:

  • Instància de l'Ajuntament (descarregueu el model al final d'aquesta pàgina)
  • Registre de l'entitat a la Generalitat de Catalunya
  • Estatuts de l'entitat
  • Còpia del NIF de l'entitat
  • Acta fundacional o document en què s'especifica els membres que formen la junta directiva de l'entitat

    Els canvis que es produeixin al llarg del temps en el sí de d'una entitat -modificacions d'estatuts, canvis a la junta directiva, etc.-, s'han de comunicar obligatòriament a la Generalitat de Catalunya i a l'Ajuntament de Caldes d'Estrac.