(18-09-19)BONA NOTÍCIA PER L’ENDEUTAMENT MUNICIPAL

L’ESTAT OBLIGA A RENEGOCIAR-LO i A NO PAGAR QUOTA FINS 2022

190917.- L’Ajuntament de Caldes, i tots els altres, celebren una resolució del Ministeri d’Hisenda que obliga a agrupar la major part de l’endeutament pendent anterior al 2018, en una nova i única operació de crèdit més avantatjosa, quina principal característica és que no caldrà començar a amortitzar fins al mes de juny de 2022.

En el cas de Caldes, això significa que si al pressupost de 2019 s’han destinat 555mil € a retornar crèdits, l'any 2020 i 2021, se’n consignaran molts menys i per tant, es podrà disposar d’aquests diners per altres finalitats.

La decisió del Ministeri, coneguda com a “Mesura 3”, pot ser que hagi passat desapercebuda per algun ajuntament, donat que es va dictar en plena campanya electoral, però en qualsevol cas té caràcter obligatori i s’ha de concretar durant la primera setmana d’octubre a tot tardar.

“És una bona notícia – ha dit el portaveu de GdE, Albert Batlle – No es liquida el deute, que igualment s’ha de tornar, però canvien les condicions. Es podrà seguir pagant els proveïdors dins els 30 dies que marca la llei, però també es permetrà que, amb els mateixos ingressos actuals i sense apujar impostos, es puguin destinar més diners a facilitar inversions necessàries pendents, com les del Pont del Sergent, Pins Salvà i/o d’altres"

“Igual també serveix per millorar el clima polític entre els partits – diu Batlle – que ja no caldrà es retreguin ni l’endeutament, ni les polítiques d’austeritat d’uns i altres, i potser ajudarà a consensuar, entre tots, les prioritats”.

Finalment Batlle ha recordat que dins la mateixa ordre ministerial, s’hi contempla la “mesura 4” que té caràcter voluntari, segons la qual, l’Ajuntament podria ampliar en 10 anys més l’amortització del deute pendent, millorant les condicions de pagament. “Una decisió que potser també es podria aplicar i que permetria disposar d’encara més pressupost per a despeses necessàries. Si el Govern ho planteja, GdE estaria disposat a valorar l’operació i potser donar-hi suport – ha conclòs el portaveu.

Comparteix