(13-07-19) POUM – COMENÇA EL PROCÉS ABANS DE FINAL D’ANY ES VOL TENIR A PUNT “L’AVANÇ DEL PLA”

CdE 190713.- Amb la presència dels equips professionals redactors, de regidors/es de tots els Grups Municipals i amb escassa assistència de públic, el dimecres 10J, va tenir lloc la sessió de presentació del nou POUM (Pla General d’Ordenació Urbana) que des de finals de 2018 està impulsant l’Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona.

MIQUEL GONZALEZ (PSC), regidor d’Urbanisme, que va exercir d’amfitrió, es va referir a la necessitat d’un nou Pla que es defineixi en base paràmetres nous que l’encara vigent de 1984 no contempla. Les més importants referides a la reducció de l’edificabilitat i a la requalificació dels elements del PEPPA (Pla Protecció Patrimoni Arquitectònic), sempre però amb criteris de sostenibilitat i respecte a l’entorn mediambiental.

ISIDRE ROCA, de l’equip redactor va explicar les línies generals dels treballs, fent especial menció als cinc àmbits de sol urbanitzable que encara no s’han consolidat del tot i sobre els quals es centra una bona part de la seva feina: Can Comas, Turó de Caldes, Can Muntanyà (esplanada i adjacents), Les Escoles, i N-II Can Solé de Baix (FOT.1). També va parlar d’alguns dels objectius a aconseguir, si bé no va entrar en detalls a l’espera de la feina que encara queda per fer (FOTOS 3-4).

Si va tenir temps però, per a citar la modificació del Pla General que es va tramitar a la dècada dels 90 per a permetre l’actual Hotel Colon com un clar exemple del que MAI s’havia d'haver fet: condicionar tot l’entorn a una construcció colossal, enlloc que aquesta es supedités a l’interès general.
.

EL POUM INCORPORARÀ CRITERIS SALUDABLES

Ho va explicar MARTA ROFIN de la Universitat de Vic, que va dir que totes les determinacions del nou POUM sempre tindran presents criteris saludables. Va citar que serà el primer pla d’un poble petit a fer-ho i que s’havia d'entendre la salut, no només com l’absència de malalties, sinó com un sistema de vida de benestar. ROFIN va anunciar que s actuacions del POUM facilitaran la salut física, però també la social i ambiental, promovent un estil de vida actiu per tal de prevenir les malalties.
.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA: EIX PRINCIPAL DEL POUM

La llei obliga a consultar la ciutadania i per això, s’ha previst tot un procés de participació ara, al principi, per aprovar l’AVENÇ i després durant tota la tramitació que, ben bé, es pot allargar tres o quatre anys. A la sessió es va dir que es donava per bo tot el PLA DE PARTICIPACIÓ de 2014-2015 (ENLLAÇ) i es va parlar del calendari (FOTO 2), d’una ENQUESTA ciutadana (setembre/octubre) i de recollir més aportacions.

GENT D’ESTRAC hi insistirà i la facilitarà tant com pugui, a més de vetllar perquè aquest sigui el criteri que impregni tot el procés. En aquest sentit, esperem més decisió del GOVERN que la mostrada abans d’aquesta passada reunió que pràcticament va passar desapercebuda.

Comparteix