(19-07-19) DILLUNS 22J - PRIMER PLE ORDINARI DEL NOU MANDAT

GdE PREGUNTA PER LA VIGILÀNCIA A LA PLATJA, PELS PARQUÍMETRES I PER LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA AL POUM

CdE 190719.- El dilluns 22 de juliol, a les 8 del vespre, tindrà lloc el primer ple ordinari del nou mandat. El Govern Municipal ha presentat un ordre del dia que inclou, entre altres temes, el nomenament de representants municipals a diversos Ens, una modificació del pressupost del 2019 i l’un canvi de planejament urbanístic del sector de l’Indiana (Cal Arboix).

Perquè siguin contestades en el decurs de la sessió, GENT D'ESTRAC ha plantejat per escrit, tres preguntes, les màximes que permet el Reglament Municipal. Una, sobre les deficiències observades en el servei de vigilància de la platja que poden comportar un risc important per a la seguretat de banyistes i usuaris. Una altra, sobre el mal estat, sembla que gairebé permanent, dels parquímetres de la zona blava i la tercera, sobre les previsions de participació ciutadana que es contemplen en el procés d’elaboració del nou POUM (Pla d’Ordenació Urbana Municipal)

Comparteix